3 grunner til at du ikke får lån på dagen

3 grunner til at du ikke får lån på dagen

Vi prøver alle unngå å havne i situasjoner der vi ikke kan betale. Men det kan skje alle en eller flere ganger i løpet av livet. Det kan være utgifter som var større enn forventet, eller utgifter man rett og slett ikke visste kom. Kanskje er det litt for lenge til neste lønningsdag, og du må ha penger raskere enn ved et tradisjonelt forbrukslån.

I sånne situasjoner kan det være fristende når du hører om «lån på dagen», også kalt smålån. Realiteten er derimot litt mer komplisert. Det er langt fra sikkert at du faktisk kan få lån samme dag. Her er tre grunner til at du ikke får lån samme dag.

1. Bankene må gjøre kredittvurdering

Finanstilsynet har bestemt at ingen banker eller långiver kan gi lån uten å først gjøre en kredittvurdering av lånsøker. På grunn av dette kan ingen långiver garantere at du får utbetalt penger samme dag som du søker. Når det er snakk om «lån på dagen» betyr det ikke alltid at du får utbetalt pengene på dagen. Det refereres ofte til at du får svar på søknad innen 24 timer.

2. Du søker for sent på dagen

Uansett hvordan du søker er det aldri noen garanti for penger samme dag. Du kan derimot øke sannsynligheten noe ved å søke så tidlig på dagen som mulig. Videre er du avhengig av at søknad blir godkjent raskt. Det hjelper også å ha all dokumentasjon i orden. Bruk av Bank-ID gjør denne prosessen raskere. Dette vil gi beste forutsetninger for å få lånet raskt utbetalt.

3. Du får avslag på lånesøknad

Låntilbydere av smålån må også vurdere din kredittverdighet. For å få godkjent søknad må din nåværende økonomi kunne tåle 5 % renteøkning. Har du betalingsanmerkninger vil dette også sterkt redusere din sjanse å få godkjent søknad. I de fleste tilfeller er det en forutsetning at du betaler utestående krav og får slettet betalingsanmerkning før godkjenning. Noen aktører velger likevel å godkjenne søknader med betalingsanmerkning. Da er det viktig at du selv vurderer om dette er fornuftig.

Er det et godt alternativ?

Kort sagt så er det ingen garanti for at du får utbetalt lån samme dag som du søker. Det er heller ikke helt utelukket. Å satse på at du får utbetalt penger så raskt er dermed ikke lurt. Vær også klar over at denne type lån som regel har høyere rente enn mange andre lån. Det burde dermed ikke være det første alternativet du vurderer. Om du går inn i avtale om denne type smålån er det hensiktsmessig betale det ned så raskt du kan.